Rakennuspiirustus

arkkitehti F.A. Sjöström

Sortavalan arkkitehtuuria 1864–1939. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen julkaisu. Keuruu 2007.

1882 (23) Sjöström (4)


Uusrenessanssityylisessä puurakennuksessa rakennuttajan varallisuus näkyi koristelun runsaudessa. Ikkunavuorilautoja jatkettiin. Ikkunat olivat aluksi ristikarmilliset ja myöhemmin ikkunat muuttuivat T-mallisiksi (”venäläiset ikkunat”). Seinäpinnat jaettiin komerokoristelulla osiin. Myös palkistovyöhyke oli koristeltu komeroiden avulla. Seinäpinnan jakajina toimivat myös koristellut pilasterit. KUVA: Raatihuoneen julkisivu, F.A. Sjöström 1882. Mikkelin maakunta-arkisto.
F.A. Sjöström (1840–1885) lukeutuu Suomen merkittävimpiin uusrenessanssia edustaneisiin arkkitehteihin. Hän opiskeli Tukholman taideakatemian arkkitehtikoulussa, minkä jälkeen hän oleskeli kaksi vuotta Saksassa ja Italiassa. Helsingissä Sjöström toimi ensimmäisessä yksityisessä arkkitehtitoimistossa, ja hänellä oli arkkitehtuurin opettajan virka Helsingin Polyteknillisessä opistossa. Sjöströmin muusta tuotannosta mainittakoon Kuopion ja Turun kaupungintalot, Polyteknillinen opisto Helsingissä sekä Malmgårdin kartano Pernajassa. Sjöström suunnitteli myös kolme kirkkoa: Kurkijoelle, Lapinlahdelle ja Kiteelle.

...
...
...